Beste cliënten,

Ook in de onrustige Covid-19 periode gaat mijn voorkeur steeds uit naar een persoonlijk gesprek in de praktijk. Ik proberen zo veel mogelijk face-to-face contacten in de spreekkamer door te laten gaan. In periodes van verscherpte maatregelen maakt psychotherapiepraktijk Keuze zo nodig wel gebruik van beeldbellen. Uw behandeling hoeft dus niet te stoppen bij een eventuele lockdown. Beeldbellen is dan meestal een tijdelijke maatregel gericht op onze gezamenlijke veiligheid. Beeldbellen is een goede alternatief voor persoonlijke gesprek in de spreekkamer en wordt al langer toegepast binnen andere instellingen. Zelfs traumabehandeling d.m.v. EMDR is grotendeels mogelijk via beeldbellen. Bij vragen en twijfels neem altijd contact op voor verdere toelichting.

Wanneer u zelf Covid-19 gerelateerde klachten heeft of te maken krijgt met eventuele quarantaine van uw naasten zullen wij ook tijdelijk op beeldbellen overgaan. Zo kan uw behandeling doorgaan en houden wij het relatief veilig voor andere cliënten.

De no-show regeling blijft van kracht. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Ik wens u sterkte, goede moed en veel kracht in verbinding met elkaar!

Met hartelijke groet,
Zhenya

Psychotherapie Keuze

Hartelijk welkom bij Keuze, psychotherapie en trainingspraktijk. Bij Keuze kunt u terecht wanneer u vastloopt in stress, burnout, depressie, psychologische trauma’s, angstklachten, problemen in relatie met u zelf en/of anderen. Psychotherapiepraktijk Keuze biedt psychotherapeutische trajecten in SGGZ en is opgericht door ervaren psychotherapeut Zhenya Tatkova.

Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn voor u wanneer u overweegt om in therapie te gaan bij Psychotherapiepraktijk Keuze. Tijdens uw behandeltraject zullen wij actief bezig zijn met begrippen zoals verantwoordelijkheid en regie. Bij Keuze gaat het vaak over het maken van goede keuzes op weg naar herstel en u bent een actieve deelgenoot van het proces. Als therapeut geloof ik in de kracht van combinatie van uw persoonlijke inzet en meesterschap en mijn therapeutische waardigheden en kennis van werkzame behandelmethodieken.

Visie van Keuze

is vrij simpel:

Uw gezonde functioneren begint met de keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen emotionele, geestelijke en fysieke toestand.

Bij Keuze kunt u terecht voor behandeling van diverse psychologische klachten. In de huidige DSM-V termen spreken wij dan over stemmingsstoornissen,  psychologische trauma’s en milde persoonlijkheidsproblematiek. Therapie is persoonsgericht, richt zich vaak op de onderliggende processen (denk aan emotie-regulatie, zelfbeeld, verbondenheid met zich zelf en ander) die de klachten doen ontstaan en is vaak integratief van aard. Integratief niet alleen door gebruik van diverse werkzame technieken uit evidence based therapieën.

Maar ook omdat ik in behandeling altijd kijk naar de balans in geestelijke, lichamelijke en psychologische welbevinden. Keuze hanteert een holistische mensvisie met aandacht voor mind, lichaam, geest, verlangen en emotionele behoeften.  Zelfliefde is een belangrijk aspect binnen gezond en gelukkig leven. Dit thema krijgt ook nadrukkelijk aandacht binnen uw behandeling. Psychotherapiepraktijk Keuze maakt gebruik van wetenschappelijk onderzochte en werkzame behandelmethodieken en werkt heel persoonlijk en op maat.

“I Am beautiful”

“I Am Unique”

“I Am Special”

“I Am Enough”

“I Am Me”

Uw behandeling bij Keuze.

Uw behandeling bij Keuze duurt niet langer, maar ook zeker niet korter dan nodig is. Wij streven naar een snelle verbetering maar nemen de nodige tijd voor het proces.

Wij beginnen met intakegesprek van 90 minuten waarin wij kennis met elkaar maken en praten over uw klachten, uw wensen, uw geschiedenis en uw huidig functioneren. Wij kijken naar waar u tegen aan loopt en zoeken naar patronen die u stagneren.  Tijdens de intakeprocedure wordt informatie verzameld voor het stellen van eventuele psychiatrische classificatie in termen van DSM-V. Er wordt ook gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten. Meestal heeft u na één gesprek al duidelijkheid of behandeling bij Keuze geïndiceerd is. In sommige gevallen zal het nodig zijn om tweede gesprek aan uw intakeprocedure toe te voegen. Vervolgens wordt het adviesgesprek ingepland. U krijg dan een uitleg over eventuele diagnose en wij bespreken behandelvoorstel. Gedurende dit gesprek is er veel ruimte voor uitwisseling over te gebruiken behandelmethodiek en onze toekomstige samenwerking. Er worden ook praktische afspraken betreffende uw behandeling bij Keuze gemaakt. Bij gezamenlijke akkoord op de visie betreffende uw problematiek, uw behandeling, betaling en huisregels van Keuze kunnen wij overgaan tot behandeling. Mochten wij geen gezamenlijke overeenkomst kunnen bereiken, dan probeert ik altijd nog met u mee te denken over eventuele andere mogelijkheden van hulp elders.  Ik zal zelf geen doorverwijzing voor u gaan regelen, maar ik denk vooral mee met inhoudelijke aanbeveling.

Therapiegesprekken hebben in de meeste gevallen duur van 60 minuten en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Gedurende de eerste fase van behandeling werken wij toe aan inzicht in bestaande cognitieve en emotionele patronen en gaan wij ons nader verdiepen in wie u bent, wat u wilt en hoe u er naartoe kunt komen.

Wij kijken naar de aard van uw belemmeringen en de instandhoudende factoren. Wij maken de doelen steeds helderder, o.a. door gebruik van visualisatie technieken. Na deze eerste fase richten wij ons vervolgens op verandering. Als therapeut ben ik integratief opgeleid en maak ik gebruik van psychotherapievormen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn en waarmee ik persoonlijk veel affiniteit mee heb. Denk aan Clientgerichte therapie, Schematherapie, EMDR ,  Affect-fobie behandeling en Emotion Focused therapie.  Omschrijving van deze therapievormen vindt u onder kopje Behandeling.

Als therapeut vind ik het belangrijk dat wij beide goed begrijpen waar wij mee bezig zijn, dat wij een band opbouwen waaruit wij open kunnen communiceren over wat in therapie ervaren wordt. Datgene wat in onze contact wordt opgeroepen kan heel representatief zijn voor uw relaties buiten therapie. Dus helpt het onderzoeken en zo nodig bewerken van hetgeen wat ervaren wordt in ons contact bij uw persoonlijke groei.

In de vakantieperiodes ( kindervakanties) is er meestal sprake van een korte pauze in uw behandeling en slaan wij soms een behandelsessie over. Het is van belang om rekening te houden met het feit dat er geen vervanging mogelijk is in dergelijke periodes.

Psychotherapiepraktijk Keuze biedt ook trainingen aan gericht op emotie-regulatie, zelfbeeld/zelfliefde en herstel van burn-out. Zie hiervoor een aparte link in het menu.

Hoewel ik u zeer graag in behandeling tegenmoet zie, wil ik u wijzen op belang van persoonlijke klik met de visie en persoon van de therapeut. Ook binnen het psychotherapie land zijn de keuzemogelijkheden gelukkig heel breed. Daarom adviseer ik u om heel dicht bij zichzelf te blijven bij het aangaan van een therapeutisch proces. Voelt u zich positief aangesproken, kies dan voor Keuze  en neem contact met mij op.

Met hartelijke groet,

Zhenya Tatkova